skip to Main Content

Het privacy beleid van tafelkleedonline

Basis
De veiligheid en privacy van persoonsgegevens hebben een bijzondere waarde voor tafelkleedonline.nl (hierna Tafelkleedonline te noemen). Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens zal alleen na instemming van de persoon gebeuren, of in het uitzonderlijke geval van een wettelijke verplichting. Indien anonieme of pseudonieme gegevens voor bedrijfsdoeleinden worden vereist, zullen deze gegevens alleen voor die processen worden gebruikt.
Persoonsgegevens die door Tafelkleedonline worden opgeslagen worden beschermd door omvangrijke technische en operationele systemen, om onbevoegde toegang en/of misbruik tegen te gaan. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast op basis van recente technologische ontwikkelingen.
Tafelkleedonline gebruikt voor veilige gegevenstransmissie de bekende SSL (Secure Socket Layer) format.

Tafelkleedonline bestellingen en lidmaatschap
Tafelkleedonline zal persoonsgegevens verzamelen, opslaan, aanpassen en gebruiken al naar gelang de specifieke doeleinden. Hieronder vallen het contract met de gebruiker, het contract met partners, individuele customer service en support en de bescherming van bedrijfsgegevens van Tafelkleedonline. Alleen benodigde informatie zal gebruikt en indien nodig aangepast worden. Wanneer noodzakelijk, zullen wij persoonsgegevens aan derden (zoals koeriersdiensten) overhandigen. Alleen die informatie die nodig is om zijn/haar werk uit te voeren zal dan worden overhandigd..
Het gebruik en de aanpassing van persoonsgegevens voor eigen marketing- en marktonderzoeks doeleinden wordt toegelaten door Tafelkleedonline, tenzij de gebruiker ons vraagt om persoonsgegevens niet te gebruiken. Gebruikers kunnen op elk moment het gebruik van hun gegevens binnen Tafelkleedonline deactiveren door in te loggen in het gebruikersaccount en deze functie uit te schakelen of door een verzoek via e-mail naar info@tafelkleedonline.nl te sturen.
Het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden is afhankelijk van expliciete voorafgaande toestemming van de gebruiker.
Als een gebruiker akkoord gaat met het versturen van nieuwsbrieven van een shop eigenaar, dan zal deze nieuwsbrief via Tafelkleedonline ontvangen worden. De shop eigenaar verzendt de nieuwsbrief naar Tafelkleedonline en een overdracht van persoonsgegevens aan de shop eigenaar zal niet plaatsvinden.

Gebruik van de online aanbiedingen van Tafelkleedonline
Spreadshirt verzamelt en gebruikt persoonlijke gebruikersgegevens vanwege wettelijke verplichtingen of bij toestemming van een gebruiker bij wijzigingen of veranderingen in de contractuele relatie met de gebruiker in termen van het gebruik van telemedia. 
Wanneer noodzakelijk, verzamelt en gebruikt Tafelkleedonline persoonsgegevens om gebruikers toe te laten om hun online dienst te gebruiken, voor haar boekhouding, voor verdere juridisch toelaatbare gevallen of met de gebruikerstoestemming.
Tafelkleedonline verzamelt en gebruikt opgeslagen gegevens in log-files die de internetbrowser van de gebruiker aan Tafelkleedonline overbrengt. Gegevens die wij ontvangen zijn: type/versie browser van de gebruiker, operationeel systeem, URL verwijzingen (de eerder bezochte websites van de gebruiker), hostnaam (IP adres) en de tijd van server bezoek. Om de veiligheid van de communicatie met de online service van Tafelkleedonline te garanderen, is het niet noodzakelijk voor Tafelkleedonline om de gegevens te verbinden met een specifieke gebruiker. Daarom zullen na statistische evaluatie deze gegevens worden verwijderd en niet in relatie met een gebruiker worden gebruikt.

Gebruik van cookies
Om de online dienst van Tafelkleedonline te verbeteren, wordt het algemeen geldende systeem van ‘cookies’ gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden, die op een gebruikerscomputer worden opgeslagen wanneer zij een website bezoeken. De cookies worden eenmalig gebruikt of over een langere tijdspanne om de veranderende instellingen van een gebruiker binnen Tafelkleedonline te meten. Dit heeft als doel gebruikersvoordeel te laten zien in termen van van het personaliseren van de online ervaringen met haar functies en tools zodoende te voorzien in individuele behoeften. De tekstbestanden bevatten geen adresgegevens (d.w.z. de namen van de gebruiker en emailgegevens) of andere persoonlijke informatie. Tafelkleedonline zal deze gegevens gevonden in de tekstbestanden niet met andere gegevensbronnen verbinden. De cookies dienen om onze analyse van webpagina te bevorderen en laat ons toe om onze dienst meer gebruikersvriendelijk, efficiënter en veiliger te maken.
In termen van de gegevens die binnen onze online dienst worden verzameld, werkt Tafelkleedonline samen met Omniture, Inc., 550 East Timpanogos, Orem, Utah 84097 (Omniture). Omniture gebruikt cookies en web beacons (kleine plaatjes in websites geïnplanteerd die log-files opnemen en analyse mogelijk maken). Het verkrijgen en verwerken van gegevens zijn alleen voor statistische doeleinden en dienen voor de verbetering van de online dienst van Tafelkleedonline. Gegevens die niet verbonden zijn met de originele gebruiker worden alleen verzameld en gebruikt.
De gebruikersprofielen (pseudoniemen/nicknames) kunnen worden verstrekt voor marketing/reclame studies, bedrijfsrechtelijke redenen of voor het beantwoorden van een vraag binnen onze online dienst, indien de gebruiker geen bezwaar heeft. De gebruikers kunnen via opt-out op elk ogenblik hun informatie, gebruikt voor deze functie, binnen hun Tafelkleedonline gebruikers account deactiveren, of om deactivering via e-mail (info@spreadshirt.nl) te verzoeken. Het gebruikersprofiel zal onder geen enkele omstandigheid, met de gegevens betreffende het ‘pseudoniem’ worden verbonden.

Gebruik van cookies door Tafelkleedonliner shop eigenaars
De shop eigenaars van Tafelkleedonline kunnen `Google Analytics’ gebruiken – de analysedienst die door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California,94043, USA (Google) wordt aangeboden. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. De informatie die door de cookies, betreffende het gebruik van de shops, wordt afgegeven is niet persoonlijk. Deze wordt bewaard en verzonden door een server van Google in de V.S. Google gebruikt deze informatie namens de shop-eigenaar om de bezoeken aan de shop te evalueren, om activiteitenrapporten te creëren en verdere informatie te compileren die verbonden is met het gebruik van de shop en de internet diensten. Google zal nooit deze informatie met andere gegevens verbinden die zij heeft verkregen.

Deactivering van cookies
Gebruikers kunnen het accepteren van cookies door hun web browser deactiveren. In sommige gevallen kan dit ertoe leiden dat bepaalde website services en functies niet beschikbaar zullen zijn.

Gebruikersrechten voor toegang tot persoonlijke informatie
Bezoekers en gebruikers van Tafelkleedonline’s webpagina’s kunnen kosteloos toegang omtrent persoonlijke informatie, de oorsprong hiervan, wie deze ontvangen heeft en de reden van opslag van dergelijke gegevens krijgen.

Back To Top